5 SIMPLE TECHNIQUES FOR จัดฟัน

5 Simple Techniques For จัดฟัน

5 Simple Techniques For จัดฟัน

Blog Article

สามารถจัดฟันได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟันยื่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันกัดเบี้ยว ฟันกัดคร่อม ฟันสบลึก ฟันสบเปิด หรือฟันล้มระเนระนาดข้างใน ฯลฯ ลวดเหล็กก็สามารถดึงได้หมด

ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่าเดิม ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว การจัดฟันวิธีนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษาจากเดิมเร็วขึ้น ถ้าใครประกอบอาชีพที่ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัว แต่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน การจัดฟันแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีครับ

พบแพทย์ ในขั้นแรกผู้เข้ารับบริการต้องทำการนัดหมายเพื่อปรึกษาและถ่ายภาพเอกซเรย์ช่องปากเพื่อใช้ในวางแผนการรักษา

สามารถค้นหารายชื่อทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟัน ได้จากเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของทันตแพทยสภา

ฟันกัดเบี้ยว จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง

คุณสามารถเดินทางไปคลินิกได้สะดวกหรือไม่?

ถอดและสวมใส่ได้ง่าย คุณสามารถถอดเครื่องมือได้เมื่อต้องการรับประทานอาหาร แปรงฟัน หรือขัดฟัน จึงช่วยลดปัญหาการเกิดหินปูน ฟันผุ กลิ่นปาก แผลในช่องปาก และโรคในช่องปากอื่น ๆ ได้

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟันกับคุณหมอจัดฟัน ที่คลินิกจัดฟัน สไมล์ ซิกเนเจอร์ ที่นี่ (คลิก)

ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้

อ่อนโยนต่ออวัยวะภายในช่องปากของคุณ

ทุกครั้งที่มีการปรับหรือเปลี่ยนลวดที่ใช้ในการดัดฟัน คนไข้จะรู้สึกตึง หรือเจ็บบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก ของการปรับเปลี่ยนลวดดัดฟัน แต่หากรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษาทันที

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสอบถาม

เสริมพลังความมั่นใจ และโชคทางการเงิน

หลังจัดฟันเสร็จ ผู้จัดฟันต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ click here รีเทนเนอร์ เป็นประจำตามคำแนะนำของหมอจัดฟัน ระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับผู้มารับบริการแต่ละรายผู้รับการจัดฟันควรกลับมารับการตรวจเช็ค ประจำทุกๆปีหลังจัดฟันแล้วเสร็จ พร้อมนำรีเทนเนอร์ มาตรวจความสมบูรณ์ด้วย

Report this page